Fukt

Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel. Vi installerar trygghetsvakten vid problem med fukt i grund och på vind.

Fukt i vind

Trygghetsvakten vind – komplett skydd mot fukt, lukt och mögel på vinden.

Fukt i grund

Trygghetsvakten krypgrund – komplett skydd mot fukt, lukt och mögel i krypgrunden.

Ta steget mot en bättre inomhusmiljö.

våra_paket

Fukt i vind

Vi använder oss utav Vindsavfuktare från Trygghetsvakten när vi arbetar med fukt på vindar.

Vindsavfuktare Trygghetsvakten Vind förevisad på bl.a. Tv4 och sitter idag i ca 15 000 fastigheter, är en unik miljövänlig avfuktare för vind baserad på kontrollerad ventilation som skyddar vinden från fukt, lukt, mögel och röta.

Vindsavfuktaren är byggd med hjälp av modern teknik med ett minimalt krav på underhåll, en extremt låg energiförbrukning och är enkel att installera så att en del gör det själv. Tack vare det minimala underhållskravet och avfuktarens långa livslängd kan vi erbjuda marknadens säkraste lösning för uteluftsventilerade vindar.

TrygghetsVakten Vind använder kontrollerad ventilation, det vill säga, övervakar klimatet i vindsutrymmet och jämför det med utomhusklimatet. Systemet ventilerar in torr luft när det är möjligt och värmer när det är nödvändigt. Genom att utnyttja torra perioder i utomhusklimatet avfuktar systemet extremt energisnålt.

TrygghetsVakten Vind är ett intelligent system för avfuktning, baserat på kontrollerad ventilation, som håller vindsutrymmet torrt och förhindrar därmed fuktskador. Systemet består av en datorstyrd fläkt samt en oberoende, behovsstyrd värmekälla.

Fukt i grund

Vi arbetar med Trygghetsvakten Krypgrund för att få bort fukt i grund.

TrygghetsVakten Krypgrund är en miljövänlig termisk luftavfuktare för krypgrund och torpargrund. Avfuktaren skyddar din krypgrund eller torpargrund mot fuktrelaterade skador såsom lukt, mögel och röta. Avfuktaren är enkel att installera och kräver ingen specialutbildning för att hantera.

TrygghetsVakten krypgrund är en modern avfuktare konstruerad uteslutande för att skydda krypgrunder och torpargrunder mot fuktrelaterade skador. I och med att systemet är skräddarsytt för krypgrunder, utan att behöva ta hänsyn till andra avfuktningsbehov är det ett självklart val för skydd av din krypgrund.

Driftssäkerhet, underhåll och stabilitet över tid är andra egenskaper vi tagit hänsyn till när vi konstruerade denna avfuktare. Systemet är designat för att hålla minst 50 år i krypgrunden utan underhåll. Helt tyst!  Genom att den inte har några rörliga delar.är Trygghetsvakten Krypgrund den enda krypgrundsavfuktaren på marknaden som är helt tyst. Installationen är oftast mycket enkel och många av våra kunder hanterar installationen i krypgrunden på egen hand.

Energiförbrukningen är mycket låg jämfört med andra krypgrundsavfuktare. Ofta mindre än en fjärdedel. Det vill säga ca 7 kwh per kvm och år. Ett hus med en byggyta på 100 kvm har oftast en årsförbrukning på mindre än 700 kwh.

våra_paket

Kontakta oss idag för en radonmätning!

kontakta oss

M&B Energiteknik AB

Address: Norregårdsvägen 14
541 34 Skövde, Sverige

Telefonnummer: 0500-781515 & 073-416 31 94

Öppettider: 07.00 – 19.00. Alla dagar i veckan.

Vill du veta mer om fukt?

Fukt

FUKT PÅ VINDEN

Fukt och missfärgande påväxt på insidan av yttertakspanelen på vinden är ett vanligt problem, särskilt i nyare konstruktioner. Problemet är ofta förknippat med hur man värmer byggnaden, ventilationsanläggningens funktion samt förändringar av konstruktionen som påverkat husets tekniska funktion. Fuktproblem på vinden är dessutom ofta förknippade med vindsbjälklagets utformning.

Problem med fukt på vinden är ofta förknippat med hur man värmer byggnaden, ventilationsanläggningens funktion samt förändringar av konstruktionen som påverkat husets teknsika funktion.

FUKT I KRYPGRUND

Fukt i krypgrund är allvarligt då fukten kan ge upphov till mögel, fuktskador och hussvamp. Att avfukta grunden hjälper inte alltid, eftersom träkonstruktionen redan kan vara skadad. Krypgrunden är området mellan marken och husets nedre golv. Den bör vara minst 70 cm hög för att inspektioner ska kunna göras.

Uteluftsventilerade kryprumsgrunder med isolerade bjälklag är ofta drabbade av fuktproblem. Typen av konstruktion är i sig av en mycket fuktkänslig utformning, där små variationer i väderlek kan ge stora effekter inom grunden. Konstruktionens huvudsakliga svaghet är att den inte är anpassad emot vårt klimat, under senare år har vi dessutom haft varmare vintrar och fuktigare somrar än tidigare, denna klimatförskjutning har visat sig särskilt tydlig vad gäller kryprumsgrundens tekniska funktion.

Viktigt med snabba åtgärder

Vattenskador i bostäder blir allt vanligare. Var femte lägenhet och mer än var tredje villa löper stor risk att drabbas varje år. För att skadorna ska kunna begränsas är det viktigt att så fort som möjligt fastställa skadans omfattning och sätta in lämpliga resurser.

Okulär kontroll

Vid en misstänkt fuktskada rycker vi snabbt ut och utför en okulär kontroll. Det är en professionell bedömning baserat på det vi kan se och känna. Med hjälp av vår bedömning blir det enklare att fatta beslut om en fortsatt utredning.

Skadebesiktning

Vi hjälper till att ta reda på skadeorsaken och omfattningen av skadan så rätt åtgärder kan vidtas.
Beskrivningar och fotografi er sammanställs i en skaderapport. En kostnadskalkyl för det fortsatta arbetet kan också tas fram, och vid behov kan vi hjälpa till att anlita en samordnande entreprenör.

Fuktmätning

I vissa fall krävs en noggrann fuktmätning. Då kontrollerar vi även byggnadens konstruktion och naturliga fukt status samt upprättar ett mätprotokoll. Mätningen utförs så försiktigt som möjligt för att göra minsta möjliga åverkan.

Avfuktning

Om en vattenskada upptäcks gör vi en bedömning av skadans omfattning och vilken torkinsats som behövs. Om skadan är akut är vår insats under det första dygnet av stor betydelse för att kunna sätta in rätt resurser.
Vi arbetar med utrustning som kan fjärrstyra och övervaka avfuktningsprocessen på distans. Detta innebär att vi kan kontrollera skadans torktid, vilket möjliggör minskade elkostnader och ett bättre planerat återställande för de som drabbats.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte, kontakta oss idag! Alltid kostnadsfri offert.

Kontakta oss