Ventilation

Hur känns det när du andas hemma?

OVK besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll. Orsaken till att denna kontroll ska utföras är att i många byggnader, som bostäder, skolor, och andra lokaler har många fall en bristfällig ventilation, vilket sedan leder till en sämre inomhusmiljö. Vi hjälper er!

Montage av ventilation

Vi monterar ventilationssystem efter rådande branschstandard, och arbetar ständigt med att effektivisera vårt arbete – både vad gäller tid, men också vad gäller miljö och ekonomi.

Service & underhåll

En överenskommelse om serviceavtal ger er en säker funktion med möjlighet att budgetera framtida åtgärder. Tillsammans skräddarsyr vi ett serviceavtal med utgångspunkt i ert behov att kunna säkerställa underhållet och servicen in i framtiden.

Ta steget mot en bättre inomhusmiljö.

våra_paket

OVK besiktning

Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det ska och om det uppfyller de specifikationer som gällde när systemet togs i bruk eller när det senast byggdes ut. Att genomföra OVK-besiktning kan också hjälpa fastighetsägare till en bättre energihushållning, då en del av kontrollen går ut på att undersöka möjliga åtgärder som kan vidtas för att optimera energiförbrukningen, utan att för den skull försämra inomhusklimatet.

En viktig del inom ventilation är alltså inte bara installation och service utan även att se till hur användningen kan optimeras baserat på när och hur ofta en byggnad används. En kontorslokal som står med fläktarna på med maximal effekt även nattetid är knappast energieffektiv. Vi på M&B Vent hjälper er att ställa in era ventilationssystem korrekt.

Montage av ventilation

Ventilationen är en viktig del för att du ska trivas och må bra i i ditt hem.

Vi på M&B Vent monterar och installerar alla typer av ventilationsanläggningar. Vi utför monteringar i både vanliga hus och större lokaler. I moderna och täta hus behövs en kontrollerad ventilation för ett hälsosamt och trivsamt boende.

En korrekt monterad ventilation avlägsnar matos, lukter och skadliga gaser och förebygger fuktrelaterat mögel och rötskador.Ventilationen förbrukar cirka 30 procent av värmeenergin i ett normalt isolerat bostadshus. En stor del av denna värmeenergi kan man föra tillbaka till huset med hjälp av ett återvinningsaggregat.

Om du installerar någon form av ventilation med värmeåtervinning så får du ett bättre flöde på luften i huset, och du kan också behålla upp till 75 procent av värmen i den luft som vädras ut.

våra_paket
våra_paket

Service & underhåll

Liksom andra mekaniska produkter med rörliga delar kräver även en ventilationsanläggning regelbunden service och underhåll. Man kan jämföra underhållet med en bil service. Slarvar man med att serva sin bil slutar det med att den tillslut går sönder. Samma olyckliga resultat uppnås vid utebliven ventilationsservice.

Som privatperson är man själv ansvarig att påkalla service på sin ventilationsanläggning. Därför kan det vara bra att teckna ett serviceavtal med oss för att kunna känna trygghet med att rätt service utförs vid rätt tillfälle.

Kontakta oss idag för en radonmätning!

kontakta oss

M&B Energiteknik AB

Address: Norregårdsvägen 14
541 34 Skövde, Sverige

Telefonnummer: 0500-781515 & 073-416 31 94

Öppettider: 07.00 – 19.00. Alla dagar i veckan.

Vill du veta mer om ventilation?

Ventilation

Hur känns det när du andas hemma?

VIKTEN AV FUNGERANDE VENTILATION

I Norden spenderar vi en stor del av vår tid inomhus. Eftersom vi spenderar så mycket tid där är inomhusklimatet extremt viktigt för både välbefinnande och hälsa. En väl fungerande ventilation är A och O för en trivsam inomhusmiljö.

En ventilation som inte fungerar optimalt kan orsaka en för hög luftfuktighet som ger en perfekt grogrund för mögel och bakterier. Det uppstår också många typer av föroreningar i vår vardag. Vanliga och vardagliga orsaker är matlagning, dammsugning, dusch eller tvätt. Detta påverkar inte bara människor, utan även våra husdjur och själva byggnaden. Förutom att bra ventilation gör att vi helt enkelt sover bättre på natten och presterar bättre på dagen så skyddar det också huset från till exempel fuktskador.

En återkommande underhållsrengöring av ventilationssystemet tillsammans med en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ser till att du har bästa förutsättningar för ett bra klimat inomhus. Brister i underhållet leder till en stadig försämring av luftväxlingen som i sin tur kan skapa ett ohälsosamt klimat. På tal om klimat så ger rena kanaler och optimerad ventilationsanläggning en mer jämn energiförbrukning som inte bara håller elräkningen nere utan spar också på miljön. Att hålla ventilationssystemet i bra skick ger fördelar på många plan.

SMÅHUS OCH VILLOR

I småhus och villor glöms ventilationen ofta bort lite grann. Kanalerna tenderar att vara inbyggda och fläktarna till ventilationsanläggningen sitter ofta på vinden där de inte syns. Det vi inte ser faller lätt ur minnet. Även i mindre byggnader är ventilationen viktig för både hälsa och livskvalité så det är synd att den hamnar i skymundan i mindre hus.

Kanaler som helt eller till viss del är igensatta gör att huset inte får tillräckligt bra luftflöden. Det kan i sin tur leda till problematik kring sjukdomar som astma och allergier. Dålig luft gör också att vi sover sämre, vilket leder till att vi presterar sämre på dagen.

För att komma till rätta med det här och upptäcka eventuella fel eller problem kan du låta göra en ventilationskontroll. I vissa fastigheter krävs det att en sådan görs med jämna intervaller. I andra är det inte obligatoriskt; villor, radhus och fritidshus är undantagna. Du kan göra en kontroll ändå för att säkerställa anläggningens status och förhindra eventuella tråkiga överraskningar.

FLERBOSTADSHUS

I flerbostadshus är ventilationssystemet otroligt viktigt, det vet inte minst de som jobbar med fastighetsförvaltning. Ett väl underhållet system är till gagn för de boende och skyddar själva byggnaden mot de problem som dåligt klimat kan orsaka.

Förutom att se till att huset har en hälsosam inomhusmiljö för boende så jämnar ett bra ventilationssystem också ut energiförbrukningen, vilket ger lägre elförbrukning. Försämrade luftflöden kan leda till en grogrund för mögelsvampar och orsaka fuktskador. Rengöring och kontroll av ventilationskanaler kan förhindra många problem. Hur ofta det behöver göras beror på varje fastighets speciella förutsättningar. Men det finns tumregler och standardrekommendationer såväl som lagkrav. Särskilt beträffande den obligatoriska ventilationskontrollen – OVK.

SMÅHUS OCH VILLOR

I småhus och villor glöms ventilationen ofta bort lite grann. Kanalerna tenderar att vara inbyggda och fläktarna till ventilationsanläggningen sitter ofta på vinden där de inte syns. Det vi inte ser faller lätt ur minnet. Även i mindre byggnader är ventilationen viktig för både hälsa och livskvalité så det är synd att den hamnar i skymundan i mindre hus.

Kanaler som helt eller till viss del är igensatta gör att huset inte får tillräckligt bra luftflöden. Det kan i sin tur leda till problematik kring sjukdomar som astma och allergier. Dålig luft gör också att vi sover sämre, vilket leder till att vi presterar sämre på dagen.

För att komma till rätta med det här och upptäcka eventuella fel eller problem kan du låta göra en ventilationskontroll. I vissa fastigheter krävs det att en sådan görs med jämna intervaller. I andra är det inte obligatoriskt; villor, radhus och fritidshus är undantagna. Du kan göra en kontroll ändå för att säkerställa anläggningens status och förhindra eventuella tråkiga överraskningar.

HUR OFTA SKA VENTILATIONEN RENGÖRAS?

Luften inomhus bör ersättas med ny, frisk uteluft minst en gång varannan timme. Så lyder rekommendationer. Det här säkerställer du genom att se till att ventilationssystemet är både underhållet och rengjort. Som lekman är det dock inte alltid lätt att veta precis hur ofta ventilationssystemet behöver rengöras.

I äldre fastigheter som har självdrag och otätheter sköter sig ventilationen ganska bra själv. Generellt sett gäller det byggnader uppförda innan 1970. Därefter började man bygga villor och hus tätare för att spara energi. Från 1980 och framåt så har hus ofta ett system av kanaler och fläktar som styr intag och utsug av luft. Även om de här systemen sällan är synliga inomhus är det viktigt att underhålla dem så att de fungerar så som det var tänkt när anläggningen först togs i bruk.

Fyra till fem år – sedan är det dags

Oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten så bör det, generellt sett, inte gå mer än fyra till fem år mellan rengöringar och kontroller. Över tid täpps filter och kanaler igen, vilket betyder att de behöver ett återkommande underhåll. Exakt hur ofta det behöver rengöras varierar lite mellan olika ventilationssystem (benämns även F, FT, FTX och FX). I beräkningen är det också viktigt att se till hur systemet är dimensionerat.

Föreskrifter från myndigheter

Om det inte gäller nyinstallation så finns det inte krav på ventilationskontroll i villor och småhus. Skolor, vårdlokaler och andra offentliga lokaler ska däremot, liksom flerbostadshus och kontorsbyggnader, ha en regelbunden OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. Den här kontrollen som genomförs enligt särskilda intervaller har en särskild kravspecifikation och det behövs behörig personal för att utföra sådan.

Vi har lösningar för alla fastigheter

Stort som litet hus så har vi koll på vad som gäller för din fastighet. MB Energiteknik AB har behörig personal med stort kunnande. Vi bistår gärna med råd och kostnadsförslag för hur ditt ventilationssystem kan optimeras för bästa miljö, komfort och ekonomi.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte, kontakta oss idag! Alltid kostnadsfri offert.

Kontakta oss